Skip to main content Skip to page footer

Prelucrarea primară a lemnului

Suntem specializaţi în fabricarea de mobilier din lemn masiv.

În orice moment, în depozitul nostru se află o cantitate de ~6.000 de metri cubi de cherestea şi buşteni, 65% stejar, 15% cireş, 5% nuc, 5% tei, 5% răşinoase şi 5% diverse, proveniţi din păduri certificate FSC din România.

Calitatea produsului este direct legată de calitatea materiei prime folosite. Grupul Cioata stăpâneşte toate etapele procesului tehnologic, pornind de la recoltarea forestieră şi terminând cu livrarea mobilierului.

Recoltarea buştenilor se face întotdeauna în sezonul rece, când insectele şi ciupercile sunt inactive.

Buştenii sunt depozitaţi minim 3 luni în depozitul nostru, în aer liber, pentru detensionare.

După acest interval de timp, buştenii se debitează în cherestea în funcţie de caracteristicile lotului.

Debitarea se face „la vedere”, folosind ferăstraie panglică orizontale pentru debitat buşteni, ce permit o flexibilitate crescută şi un randament optim.

Aceast tip de debitare permite valorificarea texturii şi desenului lemnului, cheresteaua fiind direcţionată încă din acest moment către colecţiile de mobilier pentru care va fi folosită.

Cheresteaua verde este paletizată şi depozitată în aer liber, unde în următoarele minim 6 luni se va zvânta şi detensiona.

Uscarea finală se face în regim propriu, în camere de uscare automatizate.

Ieşind din camerele de uscare, cheresteaua este depozitată în şoproane, protejată de intemperii şi factori de mediu.

Depozitul de cherestea uscată, este organizat pe specii, clase de calitate şi grosimi, iar stocul de cherestea uscată asigură în orice moment necesarul fabricii pentru minim 3 luni.

Procesul de durată (minim 10 luni) de pregătire a materialului lemnos din stadiul de buştean şi până la cherestea uscată, este supravegheat şi gestionat îndeaproape de specialiştii noştri, rezultatul fiind o materie primă pentru care putem garanta calitatea atât pe fluxul de producţie cât şi mult timp după ce este livrată la clienţi.